top of page

Fitness Group

Public·21 members

Askerlik Kacak Para Cezas Sorgulama ##BEST##Yurt dışında işçi, işveren, meslek veya sanat mensubu olarak ikamet ettiklerini belgeleyen 35 yaşını geçmemiş yükümlülerin askerlik hizmeti, askerlik şubelerinde geçici olarak 3 ay süreyle uzatılabilmektedir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya olarak aranan yükümlülere askerlik ertelemesi yapılsa dahi idari para cezası uygulanmaktadır.
Askerlik kacak para cezas sorgulamaYaş sınırı kaldırılmış olmakla beraber, 35 yaşını doldurduğu yılın 31 Aralık tarihine kadar başvurmayanlara, yoklama kaçağı ve bakaya olarak geçen süreler için idari para cezası uygulanmaktadır.


MADDE 24- (1) Barışta, kabul edilebilir bir özrü olmaksızın;a) Yoklama kaçakları ve saklılar için, yoklama kaçağı kaldıkları tarihten,b) Bakayalar için, bakaya kaldıkları tarihten,c) Geç iltihak bakayaları için, kendilerine tanınan yol süresinin bitiminden,ç) Yedeklerden çağrılanlar için, birlikte işleme tabi olanların en son gönderilme tarihinden,itibaren kaçak kaldıkları gün süresi kadar idari para cezası ile cezalandırılır. Bunlardan kendiliğinden gelenler her gün karşılığı 5 Türk lirası, yakalananlar ise her gün karşılığı 10 Türk lirası idari para cezası ile cezalandırılır. Bu fıkra kapsamında belirlenen idari para cezalarının yeniden değerlendirmesinde 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrası, bir Türk lirasının küsuru dikkate alınarak uygulanır. İdari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.


(2) Yapılan muayenelerinde askerliğe elverişli olmadıkları anlaşılanlar, askerlikten muafiyet hakkı olanlar ile bu Kanunda belirtilen nedenlerle erteleme hakkı olduğu hâlde süresi içerisinde işlem yaptırmayanlara erteleme sürelerine denk gelen günler için idari para cezası uygulanmaz.


Yoklama kaçağı durumuna düşmüş kişi şubeye gittiğinde veya yakalanıp şubeye götürüldüğünde önce idari para cezasını ödemek zorundadır. Ardından tecil hakkı varsa yoklama ve tecil işlemlerini yaptırarak şubeden ayrılır. Eğer tecil hakkı yok ise sevk işlemi ertelemelerin bittiği tarihi takip eden ilk mesai günü için yapılır ve yükümlü serbest bırakılır. Eğer yükümlü sevk tarihinde yine askere gitmez ise bu kez de bakaya kalır.


oğlum 13,11.2003 doğumlu.31,12,2022 taeihine kadar muayene olmâsı gerekiyormuş pek bilgimiz yoktu.04.01.2023 te şubeye gidip sordum dedilerki asker kaçağı çocuğunuz para cezası gelir daha fazla ceza gekmeden işlemleri yaptırın dedi komutan ve bizde hemen ogün yaptırdık,ne kadar ceza gelirki merek ettim.


meslek lisesi mezunuyum ve 31/12 /2021 tarihine kadar uzatmışlardı sonra askerlik şubesi 31/12/2022 tarihine kadar uzattı kendiliğinden tehcilim bitti yoklama kacagina dususucem 25 yaşındayım hiç üniversite gitmedim bu sene sınava gircem 2023 haziranın da 3 yada 4 ay kacak kalcam yerlestigim zaman öğrenci belgem gitsem uzatılar mı


Merhaba, yazınızı okudum bizi bilgilendirdiginiz için teşekürler. Şimdi hocam ben 19 yıldır asker kacağiyim ama tam 8 yıl cezaevinde kaldım yeni tahliye olmuşum. Şimdi bedeli askerlik yapmak istiyorum acaba 19 yıllık kaç para cezası nasıl hesaplanac günlük 5 TL mi hesaplanacak yoksa daha fazla mı çıkacak???


Yoklama kaçağına uygulanacak para cezaları ise; yoklama kaçağı olarak geçirilen süre ve askerlik şubesine kendi rızası ile gelenler yada yakalanarak gelenlere göre değişiklik gösterir. Örneğin 4 aya kadar yoklama kaçağı olan ve kendi rızası ile yoklamasını yaptıran 250-TL idari para cezasına çarptırılırken yakalanarak gelen için 1.000-TL idari para cezası verilir.4 ay ila 1 yıl arası için 500-TL ile 2.000-TL, 1 yıl sonrası için 750 ila 3.000-TL arası bir idari yaptırım söz konusu olur. Bir yıldan sonraki her yıl için ise 1000-TL ila 2.000-TL para cezaları uygulanır.Yoklama kaçağı olması nedeniyle idari para cezası alanlar askerliklerini yapmakla bu cezadan kurtulamazlar. Özellikle askerliğini yapıp bitirdikten sonra para cezalarını öğrenenler bu duruma itiraz etse de sonuç değişmeyecektir. Yoklama kaçaklarına verilen idari para cezaları için vergi tahsilatı için uygulanan prosedür işletilmekte ve kişinin mevduat hesabına, aracına haciz konabilmektedir. Bu mağduriyeti yaşamamak adına en kısa zamanda sorgu yapıp para cezalarının ödenmesi yararlı olacaktır.


MADDE 24- (1) Barışta, kabul edilebilir bir özrü olmaksızın;a) Yoklama kaçakları ve saklılar için, yoklama kaçağı kaldıkları tarihten,b) Bakayalar için, bakaya kaldıkları tarihten,c) Geç iltihak bakayaları için, kendilerine tanınan yol süresinin bitiminden,ç) Yedeklerden çağrılanlar için, birlikte işleme tabi olanların en son gönderilme tarihinden,itibaren kaçak kaldıkları gün süresi kadar idari para cezası ile cezalandırılır. Bunlardan kendiliğinden gelenler her gün karşılığı 5 Türk lirası, yakalananlar ise her gün karşılığı 10 Türk lirası idari para cezası ile cezalandırılır. Bu fıkra kapsamında belirlenen idari para cezalarının yeniden değerlendirmesinde 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrası, bir Türk lirasının küsuru dikkate alınarak uygulanır. İdari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.


(2) Yapılan muayenelerinde askerliğe elverişli olmadıkları anlaşılanlar, askerlikten muafiyet hakkı olanlarile bu Kanunda belirtilen nedenlerle erteleme hakkı olduğu hâlde süresi içerisinde işlem yaptırmayanlaraerteleme sürelerine denk gelen günler için idari para cezası uygulanmaz.


(3) İdari para cezası vermeye yetkili makam; askerlik şubesine bizzat müracaat eden yükümlüler içinmüracaat ettiği, kolluk kuvvetleri tarafından getirilen yükümlüler için ise getirildiği askerlik şubesi başkanı;bunun dışındaki durumlar için ise nüfusa kayıtlı olduğu yer askerlik şubesi başkanıdır. Yükümlünün bizzatmüracaat ettiği veya getirildiği askerlik şubesi başkanınca uygulanan idari para cezası derhâl yükümlünün nüfusakayıtlı olduğu yer askerlik şubesi başkanlığına bildirilir.


4 ay içinde gelenler 250 TL, yakalananlar 1.000 TL; 4 aydan sonra 1 yıl içinde gelenler 500 TL, yakalananlar 2.000 TL; 1 yıldan sonra gelenler 750 TL, yakalananlar 3.000 Türk Lirası idarî para cezasıyla cezalandırılır. 1 yıldan sonra tamamlanan her takvim yılı için kendiliğinden gelenler ayrıca 1.000 TL, yakalananlar ayrıca 2.000 TL idarî para cezası ile cezalandırılır.


Ancak, bu eylemlerinden sonra askerlik şubesince ilk sevk edildikleri kıtalaragecikmeksizin katılmaları halinde haklarında verilecek idarî para cezalarının yarısı verilir.Bu madde uyarınca verilecek idarî para cezalarına ilişkin evrak, yükümlünün bağlı olduğuaskerlik şubesi başkanlıklarınca yükümlünün nüfusa kayıtlı olduğu yer mülki idare amirliklerinegönderilir ve idarî para cezası ilgili il ya da ilçe idare kurullarınca verilir.Bu madde uyarınca verilen idarî para cezaları hakkında 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılıKabahatler Kanununda öngörülen kanun yoluna müracaat edilebilir. Bu cezaların yerinegetirilmesi askerlik hizmetlerinin sonuna bırakılır. Bu süreler içinde zamanaşımı işlemez.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page